Shuzen-ji temple fountain.

- Shuzen-ji, Izu Honto. May, 2005.

Back
Forward